Καλώς ήρθατε στο

SIS

SME

MOOC!

Χρησιμοποιώντας εκπαιδευτικά περιοδικά (EduZines) - διαδραστικό, διαμεσικό εκπαιδευτικό υλικό για smartphones - για την καλλιέργεια δεξιοτήτων στρατηγικής καινοτομίας στις ΜΜΕ.

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Το έργο SIS-SME θα αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κατάρτισης σε θέματα στρατηγικής καινοτομίας για ιδιοκτήτες και διευθυντές επιχειρήσεων, προκειμένου να υποστηρίξει τη σταδιακή ανάκαμψη από τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού. Θα επιδιώξει τους στόχους του, παρουσιάζοντας όλο το εκπαιδευτικό υλικό σε μια σειρά από εκπαιδευτικά περιοδικά SIS-SME (EduZines), τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίζουν την κινητή μάθηση σε smartphones. Με τον τρόπο αυτό θα προσπαθήσει να αντιμετωπίσει τη χαμηλή αποδοχή εκπαίδευσης και κατάρτισης στον τομέα των ΜΜΕ. Το έργο θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη στρατηγικών δεξιοτήτων καινοτομίας των ΜΜΕ, ώστε να διασφαλιστεί ότι είναι ενημερωμένες και εξοπλισμένες, για να αξιοποιήσουν το δυναμικό των αναδυόμενων ευκαιριών στον σημερινό ψηφιακό κόσμο. Το έργο θα παράσχει επίσης ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση για τους εκπαιδευτές ΕΕΚ, ώστε να διασφαλιστεί ότι είναι, σε πρώτη φάση, ενημερωμένοι για τη στρατηγική καινοτομία στον τομέα των ΜΜΕ και, το σημαντικότερο, να αναπτύξουν τις παιδαγωγικές και ψηφιακές τους δεξιότητες, ώστε να τους βοηθήσουν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες της ηλεκτρονικής μάθησης για την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών ΕΕΚ στο σημερινό πλαίσιο της πανδημίας, όπου η παραδοσιακή παροχή με βάση τα ιδρύματα δεν είναι πλέον βιώσιμη.

Διαδραστικά γραφημάτα και εκπαιδευτικά περιοδικά

Το έργο SIS-SME θα αντιμετωπίσει τα ζητήματα που έχουν εντοπιστεί μέσω της παροχής μιας συλλογής διαδραστικών γραφημάτων και εκπαιδευτικών περιοδικών (EduZines) που θα φέρουν τη μάθηση στην καρδιά του εργασιακού περιβάλλοντος. Σε διαβούλευση με τους εταίρους συμφωνήθηκε ότι τα διαδραστικά γραφήματα και τα εκπαιδευτικά περιοδικά (EduZines) για ιδιοκτήτες και διευθυντές επιχειρήσεων θα ασχοληθούν με τις ακόλουθες 7 στρατηγικές ενότητες καινοτομίας:

Εισαγωγική Κατάρτιση στα Εκπαιδευτικά Περιοδικά

Τι γνωρίζετε για τα EduZines; Μάθετε περισσότερα στο EduZine Εισαγωγή

Τυπολογίες καινοτομίας

Πώς μπορείτε να εφαρμόσετε τις τυπολογίες καινοτομίας σε μια επιχείρηση; Μάθετε περισσότερα στο EduZine Καινοτόμες Τυπολογίες

Επιχειρηματική κουλτούρα

Τι λέει η επιχειρηματική σας κουλτούρα για τον οργανισμό σας; Μάθετε περισσότερα στο EduZine.Επιχειρηματική Κουλτούρα

Μοχλοί καινοτομίας

Έχετε εξετάσει τις πιθανές κινητήριες δυνάμεις της καινοτομίας στην επιχείρησή σας; Μάθετε περισσότερα στο EduZine Κινητήριες Δυνάμεις Καινοτομίας.

Δεοντολογία & Διακυβέρνηση

Πώς επηρεάζουν η επιχειρηματική ηθική και διακυβέρνηση μια επιχείρηση; Μάθετε περισσότερα στο EduZine Ηθική και Διακυβέρνηση.

Εταιρικές στρατηγικές καινοτομίας

Τι αντίκτυπο έχουν οι επιχειρησιακές στρατηγικές καινοτομίας σε μια επιχείρηση; Μάθετε περισσότερα στο EduZine Εταιρικές Στρατηγικές Καινοτομίας.

Εν δράση

Έχετε σκεφτεί πώς θα μπορούσατε να εφαρμόσετε την καινοτομία στην πράξη; Μάθετε περισσότερα στο EduZine Σε Δράση.

Λύσεις επιχειρηματικής στρατηγικής

Σκέφτεστε να αναπτύξετε την επιχείρηση σας μέσω λύσεων επιχειρηματικής στρατηγικής; Μάθετε περισσότερα στο EduZine Λύσεις Επιχειρηματικής Στρατηγικής.

Πρόγραμμα ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης

Το SIS-SME θα παράσχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης για τους εκπαιδευτές ΕΕΚ, που θα περιλαμβάνει 2 διακριτά μέρη ως εξής:

Μέρος A

Μέρος Α - θα επικεντρωθεί στην κατανόηση της στρατηγικής καινοτομίας σε επιχειρηματικό πλαίσιο. Αυτό το στοιχείο της ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης θα εισάγει διαφορετικές τυπολογίες καινοτομίας, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι εκπαιδευτές ΕΕΚ μπορούν να διευκολύνουν αυτή τη μετασχηματιστική διαδικασία μέσω των υπηρεσιών τους.

Μέρος Β

Μέρος Β - θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη των ψηφιακών και παιδαγωγικών δεξιοτήτων των επαγγελματιών της ΕΕΚ, ώστε να μπορούν να παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες ΕΕΚ μέσω προσβάσιμων και διαδραστικών διαδικτυακών περιβαλλόντων, ενώ παράλληλα θα ενισχύσει την αυτοπεποίθησή τους να εργάζονται σε απομακρυσμένα περιβάλλοντα μάθησης.

Κοινότητα Πρακτικής

Η κοινότητα πρακτικής SIS-SME θα εμπλέξει τους συμμετέχοντες σε μια συλλογική διαδικασία μάθησης, όπου όλοι θα μπορούν να μαθαίνουν από τις γνώσεις και τις εμπειρίες των άλλων και να συμμετέχουν σε έργο συνεργασίας. Αυτή η Κοινότητα Πρακτικής έχει μια ταυτότητα που καθορίζεται από έναν κοινό τομέα ενδιαφέροντος και σχετικά θέματα: στρατηγική καινοτομία στις επιχειρήσεις για την υποστήριξη της οικονομικής αναγέννησης σε μια Ευρώπη μετά το Covid και για την υποστήριξη των επαγγελματιών της ΕΕΚ ώστε να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πάροχοι ΕΕΚ σε μια πραγματικότητα παροχής υπηρεσιών μετά το Covid-19.

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Project Number: 2020-1-FR01-KA226-VET-094952

elGreek