Добре дошли в

SIS

SME

MOOC!

Използвай EduZines – интерактивни, трансмедиални обучителни материали за смартфони – за изграждане на стратегически иновативни умения за МСП.

За проекта

SIS-SME ще разработи обучителна програма за иновационни стратегии, предназначена за мениджъри и собственици на бизнес, с цел да подкрепи постепенното им възстановяване от въздействието на Covid-19. За да се постигнат целите на проекта, всички обучителни материали ще бъдат представени в серии от SIS-SME EduZines, които са специално създадени във формат за мобилно обучение през смартфони. По този начин проектът цели да се справи със недостатъчното прилагане на образованието и обучението в сектора на МСП. Поради тази причина, проектът ще се съсредоточи върху изграждането на стратегически иновационни умения за МСП, за да гарантира, че те са добре информирани и оборудвани за използването на потенциала на постоянно възникващите възможности в днешния дигитален свят. Освен това, проектът ще осигури обучение за преподавателите в ЦПО, за да гарантира, че те са добре запознати с иновационните стратегии в сектора на МСП и което е по-важно, да изградят педагогическите си и дигитални умения, които ще им помогнат да използват потенциала на онлайн обучението за предоставяне на висококачествени услуги в настоящите условия на Covid-19, когато традиционните методи на обучение няма как да бъдат прилагани.

интерактивни инфографики и EduZines

Проектът SIS-SME ще обърне внимание на идентифицираните проблеми чрез предоставянето на компендиум от интерактивни инфографики и SIS-SME EduZines, които ще включат обучението в реалната работна среда. Съвместно с партньорите се взе решение интерактивните инфографики и SIS-SME EduZines, насочени към бизнес собственици и мениджъри да се отнасят до следните 7 модула за иновационни стратегии:

EduZine Въведение

Какво знаете за EduZines? Научете повече от EduZine Въведение

Видове иновации

Как можете да приложите в бизнеса си различни видове иновации? Научете повече от EduZine Типологии на иновациите

Бизнес култура

Какво казва вашата бизнес култура за организацията ви? Научете повече от EduZine Бизнес култура.

Двигатели на иновацията

Взели ли сте под внимание потенциалните двигатели на иновациите за вашия бизнес? Научете повече от EduZine Двигатели на иновациите.

Етика и управление

Как бизнес етиката и управлението влияят на компанията? Научете повече от EduZine Етика и управление.

Корпоративни иновационни стратегии

Какво въздействие оказват корпоративните иновационни стратегии върху компанията? Научете повече от EduZine Корпоративни иновационни стратегии.

В действие

Мислили ли сте как бихте могли да приложите иновациите в действие? Научете повече от EduZine В действие.

Стратегически решения за бизнеса

Обмисляте да развиете компанията си чрез прилагането на бизнес стратегически решения? Научете повече от EduZine Стратегическ бизнес решения.

Програма за вътрешнофирмено обучение

SIS-SME ще предостави програма за обучение на работното място за преподавателите в ЦПО, състояща се от 2 отделни части:

Част А

Част А - ще се фокусира върху изграждането на познания за иновационните стратегии в бизнес контекста. Този елемент от обучението ще представи различни видове иновации, за да гарантира, че преподавателите в ЦПО чрез своите услуги ще могат да подпомогнат процеса на трансформиране.

Част Б

Част Б - ще се фокусира върху изграждането на дигитални и педагогически умения на преподавателите в ЦПО. Целта на тази част от обучението е да гарантира предоставянето на качествени услуги за професионално обучение чрез достъпни и интерактивни онлайн средства, като в същото време ще помогнат на преподавателите да станат по-уверени в условията на дистанционна работа.

Общност на практиката

Общността на практиката в SIS-SME ще ангажира участниците в процес на колективно обучение, където всеки може да се учи от знанията и опита на другия и да участва в колективни дейности. Тази Общност на практиката има идентичност, дефинирана от обща сгфера на интереси и свързани теми: стратегически иновации в бизнеса за подпомагане на икономическото възстановяване в Европа след COVID и за подкрепа на професионалистите в ПОО за справяне с предизвикателствата, пред които реално са изправени доставчиците на професионално обучение в периода след COVID -19 при предоставянето на техните услуги.

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Project Number: 2020-1-FR01-KA226-VET-094952

bg_BGBulgarian