#4

Μοχλοί καινοτομίας

Έχετε εξετάσει τις πιθανές κινητήριες δυνάμεις της καινοτομίας στην επιχείρησή σας; Μάθετε περισσότερα στο EduZine Κινητήριες Δυνάμεις Καινοτομίας.

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Project Number: 2020-1-FR01-KA226-VET-094952

elGreek