#8

Λύσεις επιχειρηματικής στρατηγικής

Σκέφτεστε να αναπτύξετε την επιχείρηση σας μέσω λύσεων επιχειρηματικής στρατηγικής; Μάθετε περισσότερα στο EduZine Λύσεις Επιχειρηματικής Στρατηγικής.

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Project Number: 2020-1-FR01-KA226-VET-094952

elGreek